Sporočilo

Tečaji

ŠOLA - TEČAJ TENISA: Za otroke ali odrasle, v skupinah od 2 do 4 izpeljemo kadarkoli in kjerkoli na teniškem igrišču.

Prilagodimo se željam vadečih tudi glede števila ur.

 

TEČAJ PLAVANJA: Organiziramo 10 in 20 urni tečaj plavanja za predšolske in šolske otroke v vodnem mestu Atlantis Ljubljana, Termah Snovik in v kranjskem bazenu ali na lokaciji po vaši želji.
Program dela temelji na različnih igrah, preko katerih se otroci nevede učijo in izgubijo morebitni strah pred vodo. Z različnimi rekviziti jih animiramo in vzpodbujamo gibanje v vodi. Na začetku in koncu tečaja izvedemo testiranje in ugotovimo napredek v znanju po uradni plavalni lestvici od bronastega konjička do delfina reševalca. Vsak udeleženec dobi priznanje, šola ali vrtec pa CD
s slikami vodnih doživetij.

 

TEČAJ ROLANJA: 10 urni tečaj lahko organiziramo pred vašim vrtcem/šolo ali na najbližjem primernem igrišču. Lahko pa pridete k nam v Domžale, kjer otroci na pripravljenem poligonu osvajajo osnovne in nadaljevalne veščine rolanja in se preko različnih iger zabavajo. Vsak udeleženec dobi priznanje, šola ali vrtec pa CD
s slikami spretnosti na rolerjih.

 

TEČAJ SMUČANJA: 15 urni tečaj (5 x po 3 ure) organiziramo za predšolske otroke in osnovnošolske otroke do 4. razreda. Kraj: Viderga, Krvavec ali kraj po vaši želji.